DE AFVALKALENDER 2015:

In Maarssen wordt het afval gescheiden ingezameld omdat dit beter is voor het milieu. De afvalkalender kunt u niet meer online inzien. Daarentegen is er een online kalender beschikbaar op basis van uw postcode en huisnummer. Deze kunt u hier vinden.

vuilnis

Ophaaldagen Duivenkamp:
Grijze containers (restafval). : om de 2 weken op dinsdagochtend. (oneven weken)
Groene containers (gft-afval) : om de 2 weken op dinsdagochtend. (even weken)
…………………………………..

GROFVUIL 2015:

Grof huisvuil wordt voortaan op afroep ingezameld. Als u grof huisvuil wilt laten ophalen aan huis dan  kunt u zich hiervoor online aanmelden via www.stichtsevecht.nl/afval. Binnen 10 werkdagen, na het maken van een afspraak, wordt uw grof huisvuil opgehaald. U kunt grof huisvuil zes keer per jaar gratis laten ophalen en daarna kunt u het tegen betaling laten ophalen. Voor spullen die in goede staat zijn kunt u contact opnemen met één van de kringloopbedrijven

De voorwaarden vind op de mijnafvalwijzer.nl.
Wel even melden bij  het Meldpunt Dagelijks Beheer (140346)

INZAMELING PLASTIC 2015:

Plastic verpakkingsafval wordt in speciale zakken (plastic Heroes) op de bekende aanbiedplaatsen opgehaald. Extra zakken verkrijgbaar op het gemeentelijk afvalscheidingstation, Kringloopwinkel De Sirkel, het gemeentekantoor, Dorpshuis De Veenkluit en de bibliotheken.

Verder zijn er gratis zakken te bestellen via www.zakkenservice.nl.
In Duivenkamp word plastic de 2e donderdag van de maand opgehaald.

Donderdagochtend
8 januari
12 februari
12 maart
9 april
16 mei
11 juni
9 juli
13 augustus
10 september
8 oktober
12 november
10 december

 

TAKKENDAGEN

In 2015 zijn de vaste Takkendagen niet meer van kracht:
Grof tuinvuil gaan we ook op afroep inzamelen met behulp van de Tuinzak. Over de exacte uitvoering en werkwijze zal u begin 2015 nog geïnformeerd worden via www.stichtsevecht.nl en via de gemeentepagina in het huis-aan-huis blad “de Vechtstroom”.