Buurtsignalering

Als u op vakantie gaat

Tips om inbraak te voorkomen

De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen er uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gordijnen continu gesloten, nooit een lampje aan. U wilt natuurlijk dat uw huis zich na uw vakantie in dezelfde staat bevindt als voor u wegging. Daarom is het goed om enkele maatregelen te nemen.

Voor u vertrekt

  • Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt: laat gordijnen open en laat planten op de vensterbank  staan, gebruik tijdschakelaars voor een of meerdere lampen.
  • Laat de buren weten dat u op vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
  • Laat de brievenbus regelmatig legen en spreek af dat de post wordt neergelegd op een plek die van buitenaf niet zichtbaar is.
  • Zorg ervoor dat de boodschap op uw antwoordapparaat niet verraadt dat u langere tijd afwezig bent.
  • Zet waardevolle spullen uit het zicht, zoals lcd- en plasmaschermen, laptops en computers en zet apparatuur uit.
  • Sluit ramen en deuren goed af. Denk daarbij ook aan het wc-raampje of ramen en deuren van een garage. Ook de schuifpui en ramen op de bovenverdieping kunt u het beste afsluiten. Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten.
  • Leg geld, waardevolle papieren en/of sieraden in een kluis, bijvoorbeeld bij de bank. Daar zijn ze veiliger dan wanneer u ze thuis achterlaat.
  • Berg gereedschap, vuilcontainers en ladders op, zodat dieven niet met uw eigen gereedschap kunnen binnendringen.

 

Om ook aan te denken

Vertel onbekenden niet wanneer u op vakantie gaat, ook niet tijdens een telefonische enquête of op internet. Denk eraan dat ook onbekenden meelezen op Twitter, Hyves, Facebook of uw  weblog wanneer u vertelt dat u op vakantie gaat.

Insluipers
De politie adviseert u om met het zomerse weer extra alert te zijn op insluipers. Zodra u ramen of deuren openzet, even naar de buren loopt, boven de was op gaat hangen of in de voortuin gaat werken, terwijl de achterdeur openstaat, ziet een insluiper zijn kans schoon. Hij kan dan ongezien binnen enkele minuten waardevolle spullen van tafel of uit een lade grissen. Het kost hem amper tijd om binnen te komen en hij laat bijna geen sporen achter. Dat maakt het aanhouden van insluipers moeilijk. Voorkómen is dus altijd beter! Zorg ervoor dat u ramen en deuren altijd dicht en op slot doet, ook als u maar even weg bent of naar boven gaat. Laat sleutels niet in de sloten zitten. Plaats eventueel kierstandhouders als u ramen open wilt laten staan.

Voorkom brand

Wanneer u op vakantie gaat, is het ook belangrijk dat u maatregelen neemt om de kans op brand te verkleinen. Sluit gas en elektra af en zorg voor rookmelders. Controleer voor u weggaat de batterijen. Rookmelders geven niet alleen alarm als er brand is, maar ook als de batterijen leeg zijn. Om te voorkomen dat uw buren onnodig de brandweer bellen,  is het verstandig om voor uw vakantie nieuwe batterijen in de melders te doen.

Blijf Waaks!

In april 2013 is er gestart met het project Waaks!. Hierin vragen wij hondenbezitters om tijdens hun dagelijkse rondje extra de ogen en oren open te houden en zo de veiligheid in de wijk te vergroten. U kunt zich nog steeds aanmelden voor Waaks!. Heeft u een hond – of kent u iemand met een hond – en wilt u meedoen aan Waaks? Meldt u zich dan aan via www.stichtsevecht.nl/veiligheid.

 

Onder Buurtpreventie hebben we een aantal zaken die we  onder de aandacht brengen in vergaderingen en bij de gemeente/woningbouwverenigingen.
Zoals u kunt zien in het menu.

Buurtpreventie
Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit. En waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Een buurtpreventieteam kost  bewoners niet veel moeite of geld maar het kan wel wat opleveren; een veiliger en rustiger buurt.
Ook in Duivenkamp is een buurtpreventieteam actief. Dit is een netwerk van bewoners. Wijkbewoners kunnen op elkaar terugvallen als dat nodig mocht zijn.

Burgernet
Wilt u ook de veiligheid vergroten bij u in de buurt? Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon-en werkomgeving te bevorderen. Er wordt gebruikt gemaakt van een telefonisch netwerk van bewoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.

Wijkagent
De wijkagent is uw contactpersoon voor de politie Maarssen. Samen met onder andere de gemeente, het Buurtpreventieteam Duivenkamp en natuurlijk u als bewoner probeer ik de veiligheid in uw wijk te verbeteren.

Buurtbemiddeling Maarssen
Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Maarssen die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/buurtgenoten.