Wat is Buurtpreventie?

Soms ervaren de bewoners van Duivenkamp een gevoel van onveiligheid. Ook in onze wijk is (kleine) criminaliteit, geweld en overlast. En niet te vergeten; inbraken en dus grote schade aan persoonlijke eigendommen, ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.
De anonimiteit kan het gevoel van onveiligheid versterken.

Buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit. En waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Een buurtpreventieteam kost  bewoners niet veel moeite of geld maar het kan wel wat opleveren; een veiliger en rustiger buurt.

Ook in Duivenkamp is een buurtpreventieteam actief. Dit is een netwerk van bewoners. Wijkbewoners kunnen op elkaar terugvallen als dat nodig mocht zijn.

Zonder medewerking van bijvoorbeeld de Politie of zonder actieve deelname van bewoners, kan buurtpreventie nooit tot een succes leiden. Het zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen van inbraak, diefstal, vandalisme, enz. is een gezamenlijke inspanning van politie en bewoners.

Meewerken aan buurtpreventie betekent voor bewoners onder meer “wat extra opletten en wat meer betrokken zijn bij de wijk Duivenkamp”. Het heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw belang en dat van de directe omgeving.
Samen er voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan.

Buurtpreventie is niet het verklikken van medebewoners. Het is niet de bedoeling “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privéleven van anderen.
Ook betekent het niet dat men voor eigen rechter gaat spelen, al was het alleen maar omdat dat simpelweg verboden is.
Het is ook niet de bedoeling dat er burgerwachten worden georganiseerd.
Buurtpreventie betekent evenmin dat er voor iedere voordeur een politieagent wordt neergezet. Dit zou de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.

Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar bewoners die ook “ogen en oren” van de wijk willen zijn. Hoe meer bewoners opletten, hoe beter het is om prima te wonen in de wijk Duivenkamp!

 

Buurtpreventieteam Duivenkamp

emailadres: buurtpreventie@duivenkamp.nl