Meldpunt dagelijksbeheer gemeente

Endelhovenlaan 1
3601 GR MAARSSEN
Telefoon: (0346) 140346

Informatie:
Bij het meldpunt dagelijksbeheer kunt u terecht voor vragen of klachten over onderhoud, wegen, rioleringen, groenvoorziening, lichtmasten, grofvuil, graffiti enz.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8:30 tot 15:00 uur
vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur

Klik hier voor de link naar het digitaal meldpunt