Wijkbeheer

De wijkbeheerder voor Maarssenbroek is:
de heer Mario van Dijk

Mario_van_Dijk_internet

Mario van Dijk – Wijkbeheerder Maarssenbroek

telefoon: (0346) 594393
Email: mario.van.dijk@stichtsevecht.nl

Taken wijkbeheerder:

Is aanspreekpunt voor wijkcommissies, buurtpreventieteams, signaleringsteams, bedrijven, instellingen, vereniging van eigenaren en organisaties (zoals politie), woningbouwcorporatie Portaal en andere verhuurders. Organiseert en coördineert overleggen, toezicht, wijkschouwen (na 1 augustus 2007) het samenbrengen van vakspecialisten etc.

Stelt het “wijkplan” op (voor het eerst in 2008) met jaarafspraken over specifieke projecten op het gebied van groen, spelen, doelgroepen, sociale veiligheid, wegen, fietspaden en verkeer.

Signaleert problematiek in de wijk en bepaalt, in overleg met betrokken partijen, inzet vrije capaciteit politiesurveillanten en jongeren voor wijkknelpunten.

Controleert en bewaakt de uitvoering van afspraken door derden (politiesurveillanten, jongerenwerkers, woningbouwcoporatie Portaal e.d.).