Lentefrisdag 28 maart 2015


Screen Shot 2015-04-13 at 15.28.40
Afgelopen zaterdag 28 maart was het weer landelijke opschoondag. Deze dag geven we in Duivenkamp de meer toepasselijke naam “Lentefrisdag “.

We hebben enkele jaren geprobeerd op deze dag met de bewoners van Duivenkamp onze wijk een extra schoonmaakbeurt te geven. Helaas was de animo te gering.

Niettemin proberen we op deze dag altijd iets extra’s te doen om de wijk aantrekkelijker te maken. Dit jaar is dat op twee plekken gedaan.

Op initiatief van een aantal bewoners rondom het speelplein t.h.v. Duivenkamp 328 is het boomperk aangepakt. Dit kale stukje grond zou een afscheiding moeten vormen tussen het speelplein en de openbare weg. Helaas is dit door het gebruik als speel/zandbak verworden tot een kaal stuk. De bewoners hebben het idee opgevat om hier een flink aantal struiken te planten zodat dit weer een goede afscheiding kan vormen en de veiligheid voor de kinderen te vergroten. De wijkcommissie is blij met dit initiatief en heeft voor 80 haagbeuk struiken gezorgd. Op zaterdag 25 maart is door een aantal bewoners deze struiken in de grond gezet en voorlopig ter bescherming van het jonge groen een hekje geplaatst. Volgend jaar als duidelijk wordt dat de struiken goed aanslaan kan het hekwerk verwijderd worden. We moeten er dan wel met z’n allen voor zorgen dat de kinderen er niet doorheen lopen want dan is alle moeite (en geld) voor niets geweest.

Screen Shot 2015-04-13 at 15.28.46

Het tweede initiatief is van enkele hondenbezitters afkomstig. De heg om het hondenspeelveld vertoonde aan de kant van de steiger enkele kale gedeelten. Deze gedeelten waren twee jaar geleden al eens opnieuw aangepland maar de planten wilden niet groeien. Volgens enkele ooggetuigen blijkt dit mede te komen doordat de grasmaaier de kortste weg naar het veld neemt en ook weer de kortste weg eruit. Hij rijdt daarbij gewoon over de jonge aanplant. Helaas is deze daar niet tegen bestand.

Om herhaling te voorkomen is er enkele weken geleden een tijdelijk hekje geplaatst en op de Lentefrisdag is met enkele bewoners zo’n 70 struiken gepland. Ook hier zal het hekje minimaal een jaar blijven staan om de struiken de kans te geven om aan te slaan en een mooie heg te vormen. (en de grasmaaier de doorgang te beletten)

Screen Shot 2015-04-13 at 15.28.52

De wijkcommissie dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en ideeën en hopen dat we volgend jaar weer nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen.