Brede school

Logo_bredeschool

Iedereen moet mee kunnen doen!

De Brede School Maarssenbroek is een samenwerkingsverband tussen basisschool de Witte Roos, basisschool de Kameleon, de Daltonschool Maarssen en de Stichting Kindercentra Midden Nederland KMN Kind & Co. Deze samenwerking is tot stand gekomen op initiatief en met financiering van de gemeente Maarssen. Tot de Brede School activiteiten behoren leuke naschoolse cursussen, waarvoor de leerlingen van de genoemde basisscholen kunnen inschrijven.