Signaleringsteam gestart in Duivenkamp

Dinsdag j.l. is er een enthousiaste groep vrijwilligers gestart met het signaleringsteam voor Duivenkamp.
Onder leiding van wijkagent Jan Gentenaar is een ieder geïnformeerd over de te volgen werkwijze.
Ook een lid van het signaleringsteam van Reigerskamp was aanwezig voor informatie.
Wekelijks zal er enkele dagen in ploegjes van twee personen gesignaleerd worden.
De teamleden zijn in de wijk te herkennen aan blauwe hesjes met daarop de vermelding signaleringsteam.
Ook U kan deze herkenbare signaleringsteamleden helpen om de wijk veilig te houden.
Spreekt U hen gerust aan. Zij zorgen dat de bevoegde instanties actie ondernemen op uw waarnemingen.
Voor meer informatie: buurtpreventie@duivenkamp.nl