Uitnodiging voor 5 april

Misschien hebt u het al gehoord: er is een nieuwe huurdersvertegenwoordiging die de belangen van de huurders van Portaal behartigt. Wij heten: Huurdersraad Portaal regio Utrecht. Zo vindt u onze website: www.huurdersraadportaalregioutrecht.nl Daar vindt u informatie over de werkwijze, inhoudelijke onderwerpen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

De Huurdersraad wil graag zo veel mogelijk huurders betrekken bij het werk. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een van de werkgroepen, tijdelijk of langduriger. Dus afhankelijk van de hoeveelheid tijd die u hebt en waar uw belangstelling naar uit gaat, kunt u meewerken aan een advies of een andere activiteit. De Huurdersraad roept u op om ook andere huurders te vertellen over de Huurdersraad en hen mee te nemen naar de bijeenkomsten.

Graag nodigt de Huurdersraad u uit voor een bijeenkomst op 5 april, van 19:30-21:30 uur op het kantoor van Portaal, Brennerbaan 106, Utrecht/Lunetten.

19:15 Inloop met koffie en thee

19:30 Opening door voorzitter Reijnder Jan Spits (manager volkshuisvesting) o.a. korte terugblik op 4 februari en over de jaarkalender

Mededelingen Bespreken voorstel voor vrijwilligersvergoeding Bespreken opleidingsplan voor deelnemers aan de Huurdersraad

19:50 Toelichting op de prestatieafspraken voor Utrecht, Nieuwegein en Stichtse Vecht. Doorkijk naar de nieuwe ronde in 2016 voor onze vier gemeenten door Marcel Petersen. Als u alvast wat meer wilt weten, kun u kijken op de website van Portaal. http://www.portaal.nl/prestatieafspraken.aspx 

20:15 pauze

20:30 Presentatie/gesprek over dienstverlening Portaal door Nicole van Burken (coördinator bij Portaal Klantenservice)

21:00 Rondvraag

21.15 Afsluiting met een drankje en een hapje

Wilt u zo vriendelijk zijn om u aan te melden bij officemanagement.utrecht@portaal.nl of bellen naar 0800 – 767 8225 en vragen om de aanmelding door te geven aan Edith van Beest.

Met hartelijke groet,

Huurdersraad Portaal regio Utrecht