Wijkbelangen

Wijkcommissie Duivenkamp bestaat uit enthousiaste bewoners die betrokken zijn met de wijk.
Zij proberen met overleg met bewoners, gemeente, politie en woningbouwverenigingen een wijk te creeeren waar het prima wonen is!

De wijkcommissie behartigend de belangen in de wijk. Er zijn leden voor de website, veiligheid, verkeer en groenadoptie.
Wij hebben een voorzitter, secretaris, penningmeester en samen met iemand uit wijkbelangen en buurtpreventie vormen zij het dagelijks betuur.

U heeft het al gelezen de wijkcommissies heeft 2 subcommissies, WIJKBELANGEN voor de leefbaarheid en BUURTPREVENTIE voor de veiligheid in de wijk. Door samen te vergaderen merken we dat beide subcommissies elkaar goed ondersteunen waardoor we scherp en realistisch blijven.

Wij vergaderen 4 keer per jaar in de Ark, iedereen is welkom. Door naar uw positieve en negatieve bevindingen te luisteren kunnen wij dit weer bespreken met de betreffende instanties. Natuurlijk zijn er zaken die niet haalbaar zijn maar dat wordt dan besproken in de vergaderingen.
Bij de vergaderingen zijn de wijkbeheerder, wijkagent en woningbouwvereniging aanwezig. Daarnaast organiseren we ook festiviteiten en hopen dat u als bewoner dit waardeert en even langs komt.

Op deze site zullen de belangrijkste agendapunten, discussiepunten en andere punten neergezet worden.

Reageren kan natuurlijk altijd door door een email te sturen aan wijkcommissie@duivenkamp.nl.
U bent van harte welkom in de wijkcommissie of op de vergaderingen en festiviteiten!