Wethouder en wijkbeheerders fietsen door de wijk

Wethouder van Esterik en de drie wijkbeheerders zijn 14 maart 2011 jongstleden samen met de wijkcommissie door de wijk gefietst.wethouder

Wij hebben een aantal positieve en negatieve punten uit ons wijk laten passeren. Het weer was prima en we hebben bij onze punten de wethouder goed kunnen informeren over waarom nu juist dit positief/negatief in de wijk is. Hierbij een overzicht van onze ingebrachte punten.

Positieve punten  in onze wijk zijn:
– 1.  Pleintje t.h.v. 820 met geslaagde groenadoptie.
– 2.  Entree met plantenbak met actuele informatie voor de bewoners.
– 3.  Betrokken bewoonster Mevr Kuijper (Dk751)houdt het  speelplein schoon.
– 4.  Een heg afscheiding tussen hondenspeelplaats en het voetpad
…….met daarnaast gelegen kinderspeelplaats en schooluitgang.

Plaatsen welke voor verbetering in aanmerking komen zijn:
– 5.  Fietspad Duivenkamp/Pauwenkamp. Laatste stuk tot kruispunt
…….rechtdoor trekken. Kruising wordt dan ongelijk en is de
…….snelheid eruit.
– 6.  Wijkdeel Dk 551 t/m 589. Hier ontbreekt een speeltuintje.
– 7.  Oversteekplaats Duivenkamp / Bisonspoor.
…….Oplossing is een zebrapad. De voorrang is dan duidelijk.
– 8.  Slecht onderscheid tussen voet- en fietspaden.
…….Beide zijn vaak betegeld.

Natuurlijk is niet alles te veranderen maar een paar punten zijn nu onder de aandacht gebracht en we hopen dat de wethouder hier over na wil denken.