OPENBAAR GEDEELTE.

Wijkcommissievergadering 15 december 2015

De voorzitter heet iedereen welkom.

Whatsapp: We beginnen met een presentatie van Susan over de whatsApp-groep Maarssenbroek.

Wat doen wij? Voor wie is dit? – Uitkijken naar verdachte situaties – 21 plussers – Alarmeren – die zich wilt inzetten voor een veilige leefomgeving – Appen – die handig is met Whatsapp – Reageren – niet bang is om Whatsapp in te zetten Hoe kan ik mij aanmelden? whatsappmbroek@hotmail.com

De site www.wabp.nl kan ook erg interessant zijn voor geïnteresseerden , is een site over Whatsapp Buurtpreventie in Nederland en België.

Vragen van bewoners n.a.v. de presentatie: Er zijn op dit moment ongeveer 60 leden bij deze whatsApp-groep. Daar komen ongeveer 4 à 5 leden per week bij. Het is op dit moment vrij rustig op de app. 112 zal altijd reageren op een melding van de whatsApp-groep. De groep is bekend bij de meldkamers. Naar de groep kun je dan appen dat je gebeld hebt en dat de politie onderweg is. Extra bescherming van de politie is niet nodig. Je zoekt namelijk niet het gevaar op. Je bent niet zichtbaar als apper, net als bij de signaleringsteams. Je hoeft nergens op af te gaan. Je helpt de politie op doel te praten.

Mededelingen van de wijkagent:

Overzicht cijfers 2015 2014

Woninginbraak 1 5

Insluiping 1 4

Diefstal woning 1 nvt

Auto inbraak 4 7

Auto gestolen 0 1

Vernielingen 21 21

De vernielingen hebben voornamelijk te maken met de bekrassingen van auto’s en de recente vuurwerk-overlast. In beide gevallen heeft het signaleringsteam extra gelopen, wat in het geval van de vernielingen met vuurwerk heeft geresulteerd in een gesprekje met enkele ouders van een paar jongens. Ook rond de pingpongtafel is er vernielende jeugd bezig geweest. Helaas hebben omwonenden dit pas een week later bij de politie gemeld. Dus bel meteen 112 als je iets ziet, want

dan kunnen deze mensen op heterdaad betrapt worden. Zeker als je iemand kent met naam en toenaam! Dan kan in elk geval de schade op iemand verhaald worden.

De samenwerking met het signaleringsteam is prima. Dit jaar geen nieuwe weddenschap. Het was een druk jaar met als hoogtepunt het tekenen van het Convenanten en de presentatie van de 112-centrale. Graag wil de politie een workshop EHBO voor de signaleringsteams organiseren, maar daarover is politie nog over in gesprek met de gemeente.

Door het onderzoek over de veiligheid rond het scholeneiland in Duivenkamp van collega Angela de Groot, zijn er aanpassingen gemaakt aan de verkeerssituatie rond de scholen. Er is een stopverbod ingesteld, er is een extra trottoir geplaatst en een extra zebrapad. Jan 2016 wordt één en ander officieel geopend. Er zal extra controle komen waarbij gelet wordt op het (parkeer)gedrag van de ouders, het parkeren van de leraren en het voeren van (fiets)verlichting.

Mededelingen van het wijksignaleringsteam: We hebben een team van 28 leden, waarvan er op dit moment 3 langdurig ziek zijn (beterschap). We hebben samen veel leuke dingen meegemaakt. We hebben een leuk team en zijn erg te spreken over de samenwerking met gemeente en politie. Aangezien we een weddenschap hadden met de politie: bij nul inbraken trakteert de politie het wijksignaleringsteam, en we deze weddenschap verloren hebben – helaas 1 inbraak -, krijgt de politie van het team een fruitmand (Jan wilde geen taart). Helaas komend jaar geen weddenschap 😉

Heg bijplanten: Zo nu en dan worden er helaas planten uit de heg van het hondenuitlaatveld getrokken of gesloopt. Het gaat om een klein clubje hondenbezitters en/of jeugdigen. Er zullen weer plantjes bijgezet worden als het weer het toelaat. Ook komen er twee extra boa’s die voor toezicht zullen zorgen, en bonnen mogen schrijven.

Kerstboom: Ook dit jaar hebben we een kerstboom met extra lichtjes. Een groep bewoners heeft deze op zijn plek gezet. Dat was een pittige klus, maar is goed gelukt. De boom is goed zichtbaar vanuit alle invalshoeken.

Verdeling hand- en spandiensten: Aangezien de voorzitter per 1 januari 2016 stopt met zijn voorzitterschap is de wijkcommissie op zoek naar een nieuwe voorzitter. De voorkeur gaat uit naar een vrouw (voor de afwisseling). Er was een nieuwe voorzitter, maar die moest door privé-omstandigheden toch afzeggen.

We zijn dus op zoek naar:

1. Een voorzitter

2. Een secretaris

3. Een penningmeester (nu een interim penningmeester)

4. Iemand die de informatieborden wil wisselen in de bloemenput a.d.v. naderende activiteiten

5. Iemand die de webmaster wil aansturen met stukjes en/of foto’s

6. Iemand die de burendag wil organiseren.

De overige taken zijn verdeeld over wijkcommissieleden en bewoners op deze vergadering.

Rondvraag: In januari zullen Nadine, Rob en Kessa de actie “shit vergeten” herhalen, om de aandacht bij de gemeente rond dit onderwerp vast te houden. Mario geeft aan dat we bijv. Linda van Dort (groen/milieu) kunnen vragen mee de wijk in te gaan. Ook kunnen we wederom RTV Stichtse Vecht vragen en andere lokale media inzetten.

Ook gaat een groepje bewoners 1 keer in de 14 dagen vuil rapen langs de rondweg. Na hondenpoep is zwerfvuil ook een grote ergernis van bewoners. En een schone buurt ziet er gewoon veel