Wijktafeltour bijna afgelopen

De wijktafeltour is bijna ten einde.

Met mooi weer hebben wij weer veel bewoners gesproken.
De jongerenwerker die met ons meeliep dit jaar heeft veel gepraat met jongeren over de prijsvraag Verzin en win. Ook daar zien en horen wij dat aan deze extra veel behoefte is.

Veel positieve geluiden en punten kwamen naar voren , die wij gaan inventariseren en op de wijktafel van 3 juni as. presenteren aan de bewoners,  woningbouwvereniging, gemeente en wijkagent.

Er zijn ook bewoners die al aan de slag gaan voor het leefbaarheidsbudget,  want zo wordt ons wijk mooier en gezelliger door het actieve meedenken over een stukje wijk.

Mocht u nog punten hebben dan kunt u op maandag 26 mei van 20:00uur tot 20:30uur nog terecht t.h.v. de huisnummer 191 of op het plein voor de Ark en anders zien wij u graag op de wijktafel van 3 juni 20.30 uur in de Ark.